Xuất khẩu lao động

[ĐƠN HÀNG] LÀM BÁNH MỲ – SHIZUOKA, NHẬT BẢN THÁNG 3/2019

LÀM BÁNH MỲ THÔNG TIN CÔNG VIỆC: Địa điểm làm việc: Shizuoka, Nhật Bản Thời....

[ĐƠN HÀNG] ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP – MIYAGI, NHẬT BẢN THÁNG 3/2019

ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP THÔNG TIN CÔNG VIỆC: Địa điểm làm việc: tỉnh Miyagi, Nhật....

[ĐƠN HÀNG] HÀN – CHIBA, NHẬT BẢN THÁNG 2/2019

HÀN THÔNG TIN CÔNG VIỆC: Địa điểm làm việc: tỉnh Chiba, Nhật Bản Thời hạn....

[ĐƠN HÀNG] GIÀN GIÁO – KANAGAWA, NHẬT BẢN THÁNG 2/2019

GIÀN GIÁO THÔNG TIN CÔNG VIỆC: Địa điểm làm việc: tỉnh Kanagawa, Nhật Bản Thời....

[ĐƠN HÀNG] GIA CÔNG KIM LOẠI – KANAGAWA, NHẬT BẢN THÁNG 2/2019

GIA CÔNG KIM LOẠI THÔNG TIN CÔNG VIỆC: Địa điểm làm việc: tỉnh Kanagawa, Nhật....

[ĐƠN HÀNG] GIÀN GIÁO – YAMAGUCHI, NHẬT BẢN THÁNG 3/2019

GIÀN GIÁO THÔNG TIN CÔNG VIỆC: Địa điểm làm việc: tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản Thời....

[ĐƠN HÀNG] GIÀN GIÁO – OSAKA, NHẬT BẢN THÁNG 3/2019

GIÀN GIÁO THÔNG TIN CÔNG VIỆC: Địa điểm làm việc: tỉnh Osaka, Nhật Bản Thời....

[ĐƠN HÀNG] ĐÚC NHƯA NỮ – GUNMA, NHẬT BẢN THÁNG 2/2019

ĐÚC NHỰA – NỮ THÔNG TIN CÔNG VIỆC: Địa điểm làm việc: tỉnh Gunma, Nhật....

[ĐƠN HÀNG] ĐÚC NHỰA – GUNMA, NHẬT BẢN THÁNG 2/2019

ĐÚC NHỰA THÔNG TIN CÔNG VIỆC: Địa điểm làm việc: Gunma, Nhật Bản Thời hạn....

[ĐƠN HÀNG] LÁI MÁY XÂY DỰNG – GUNMA, NHẬT BẢN THÁNG 2/2019

LÁI MÁY XÂY DỰNG THÔNG TIN CÔNG VIỆC: Địa điểm làm việc: Tỉnh Gunma, Nhật....

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

500 + Đối tác nước ngoài

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN    ĐĂNG KÝ TƯ VẤN      Lựa chọn ngôn ngữ